Foredrag
1. Bog - foredrag.

Jeg holder gerne foredrag om mine bøger, om én konkret bog eller flere der sammenlignes. Det kan f.eks. være på skoler, gymnasier eller i højskolesammenhænge. Lad os aftale, om foredraget kun skal omhandle indholdet af bøgerne, deres tilblivelses-proces eller kombineres med små input om skriveteknik.
Se boglisten

2. Journalistisk fortælleteknik

Foredraget indeholder en kort indføring i journalistisk fortælleteknik, og hvad man specielt skal tænke på, hvis man vil skrive journalistisk. Velegnet til folkeskolens ældste klasser og gymnasieklasser.
Se også under bogen Fortællende journalistik

3. Fortællende journalistik.

Foredraget tager udgangspunkt i min bog af samme navn (se boglisten). Her omtales de væsentligste teknikker, som bruges i fortællende journalistik, og der gennemgås et par artikler som eksempler på denne type journalistik. Foredraget kan laves kort eller langt, alt efter ønske.
Velegnet til gymnasiets ældste klasser, seminarier og højskoler.

4. Livshistorie- fortælling.

Dette foredrag tager udgangspunkt i bogen Skøre sjæle. Foredraget er tænkt som en inspiration til, hvordan institutioner, pårørendegrupper og lign. selv kan iværksætte livshistorie-grupper.
Foredraget er velegnet til forskellige pårørendegrupper, institutioner og højskoler.

 

Priser: Priserne på foredragene afhænger af, hvor lang tid de skal vare og af indholdet.