skriv jounalistisk

De journalistiske kurser henvender sig til alle, der har brug for at kunne vinkle en historie journalistisk, at kunne skrive artikler, så de på én gang fænger og informerer.
Kurserne kan skrues sammen efter deltagernes behov. Det kan være kurser, hvor vi arbejder med de elementære journalistiske redskaber: at kunne skrive i et klart, enkelt og forståeligt sprog, tænke i målgrupper, bruge kilder til teksterne, strukturere og vinkle en historie.
Vi kan også arbejde intensivt med én af de journalistiske genrer: nyheder, referat, reportage og/eller portrætskrivning – eller måske kort tid med flere af genrerne.
Undervisningen består af læreroplæg og så mange øvelser som muligt.

N.B. Til dette kursus vil det være en fordel at have bogen Fortællende journalistik

Varighed:
Weekend- eller ugekurser, alt efter deltagernes ønsker. Kurset kan også strække sig over en længere periode med faste mødedage eller et og to- dages kurser.

Deltagerantal:
Højst 16.

Pris:
Afhængig af varighed og deltagernes ønsker.