Livshistorie-fortælling.

Mange har lyst til at fortælle historien om deres liv, men ved ikke, hvor de skal begynde og slutte.
Kurset henvender sig til f.eks. pårørendegrupper eller institutioner, hvor det kan være relevant at fortælle sin livshistorie. Også personalegrupper kan have glæde af kurset, f.eks. plejepersonale, pædagoger, læger og lærere som i deres arbejde kommer tæt på andre mennesker.
Private grupper kan bruge kurset til at lave fortælleværksteder eller til at komme i gang med at skrive deres erindringer.
Kurset giver inspiration, ideer og struktur/metoder til, hvordan man kan fortælle sin livshistorie.
Undervisningen består af læreroplæg og korte øvelser i begyndelsen af kurset, hvorefter man én efter én fortæller sin historie, evt. med en fælles vinkel (f.eks. derfor blev jeg pædagog, at være pårørende til en dement, etc.).
Kurset kan være et kort inspirationskursus eller et længere kursus, hvor hver enkelt også fortæller sin historie, mens jeg er med i hele processen.

– Se også under Foredrag.

Varighed:
Kurset kan strække sig over en længere periode med faste mødedage, være et weekendkursus eller et kortere et-to-dages forløb, alt efter deltagernes behov.

Deltagerantal:
5 -12 personer, alt efter kursets art.

Pris:
Afhænger af deltagerantal og kursets art.