Novelleskrivning

Går du med en forfatter i maven?
Hvis ikke, kan dette kursus alligevel give stor viden om, hvordan man kan udnytte litterære virkemidler til at få sit budskab ud. Vi gennemgår en del greb, som også kan bruges i artikler og brochurer, f.eks. arbejdes med synsvinkler, detaljer, dialog, personopbygning og fortællerens rolle.
Der vil være en del mindre skriveøvelser, og alle skriver en novelle under forløbet.
Undervisningen består af læreroplæg og skriveøvelser.
Vi kan evt. tage udgangspunkt i en novelle, som deltagerne indsender på forhånd.
Øvelser og noveller diskuteres i grupper og i plenum.

N.B. Det vil være en fordel at læse bogen Fortællende journalistik

Varighed:
Helt efter deltagernes ønsker. Det kan være et weekend-kursus, et længerevarende kursus med fast mødedag eller et ugekursus.

Deltagerantal:
Højst 12.

Pris:
Afhænger helt af deltagerønsker og antal deltagere.